TWL

Delweddau GIG

Mae ein cystadleuaeth tynnu lluniau bellach wedi cau, ac mae’r enillwyr a’r rhai ddaeth yn ail wedi’u cyhoeddi fel a ganlyn;

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn ychydig dros 600 o ffotograffau. Roedd ei galibr yn ardderchog, gan wneud y broses ddethol yn bleserus ac yn heriol i ni.

Roeddem yn falch iawn o weld lluniau o bob rhan o Gymru. Cafodd golygfeydd hardd ein mynyddoedd a’n traethau Cymreig eu harddangos ac roedd yn ddewis mynediad poblogaidd i lawer. Derbyniodd y categori Coastal y nifer fwyaf o geisiadau tra dewisodd eraill saethiad creadigol a chyfoes.

Roedd 6 chategori, pob un yn cael enillydd ac ail safle ac enillydd cyffredinol.

Tynnwyd y llun buddugol cyffredinol hwn gan Dr Amy Case, Cymrawd Ymchwil Radiotherapi, BIP Bae Abertawe. Enillodd Amy hefyd y categori Teulu gyda'i chais Into the Unknown, Hensol Forest.

Manylion yr enillwyr a'u cynigion:

Enillydd - Bywyd y ddinas

Myfyrdodau, Bae Caerdydd

Kim Parker
CPN Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Enillydd - Arfordirol

Ynys Llanddwyn, Gwynedd

Dr Lauren Thomas
Meddyg Meddygfa San Pedr, Caerfyrddin Meddyg Arbenigol, Iechyd Atgenhedlol BIP Hywel Dda

Enillydd - Cyfoes

Myfyrdod, Pyllau Lili Bosherton, Broadhaven

Ms Sharon Griffin
Nyrs Iechyd Galwedigaethol BIP Bae Abertawe

Enillydd - Teulu ac Enillydd Cyffredinol

I mewn i'r Anhysbys, Coedwig Hensol

Dr Amy Case
Cymrawd Ymchwil Radiotherapi BIP Bae Abertawe

Enillydd - Gwledig

Cymylau bygythiol yn ymgynnull ar Gopa'r Wyddfa, Parc Cenedlaethol Eryri

Gildas Griffiths
Dirprwy Bennaeth Logisteg a Thrafnidiaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP)

Enillydd - Beth yw Cymru i Chi

Dinas Brân yn yr eira, Llangollen

Dr Emily Sherley
Seiciatrydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Manylion y rhai ddaeth yn ail a chynigion:

Yn ail - bywyd y ddinas

Marina Abertawe

Dr Mohammed Shaheer Pandara Arakkal
Uwch Gymrawd Clinigol BIP Bae Abertawe

Ail - Cyfoes

Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-coed

Dr Mohammed Shaheer Pandara Arakkal
Uwch Gymrawd Clinigol BIP Bae Abertawe

Ail - Teulu

Freshwater West, Sir Benfro

Dr Lauren Thomas
Meddyg Meddygfa San Pedr, Caerfyrddin Meddyg Arbenigol, Iechyd Atgenhedlol, BIP Hywel Dda

Yn ail - Gwledig

Llyn Cau, Gwynedd

Dr Lauren Thomas
Meddyg Meddygfa San Pedr, Caerfyrddin Meddyg Arbenigol, Iechyd Atgenhedlol, BIP Hywel Dda

Yn ail - Beth yw Cymru i Chi

Harddwch diddiwedd, tir, môr i awyr - llwybr arfordirol Sir Benfro

Eleanor Morris
Radiolegydd Ymgynghorol Cwm Taf Morgannwg

Roedd y beirniaid hefyd yn teimlo bod yna 2 ffotograff a oedd yn haeddu cael eu cydnabod ac fe’u coronwyd yn “Gymeradwyaeth Uchel”.

Manylion Enillwyr Canmoliaeth Uchel:

Codiad Haul ar Gopa'r Wyddfa

Gildas Griffiths
Dirprwy Bennaeth Logisteg a Thrafnidiaeth Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP)

Teulu = Cariad, Traeth Southerndown

Sunil Dasari
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Derbyniodd yr enillwyr 6 chategori gopi wedi ei fframio o'u llun a fydd hefyd yn cael ei arddangos yn y derbyniad AaGIC. Yn ogystal, gellir defnyddio'r delweddau hefyd yn y portffolio HyfforddiGweithioByw, fel rhan o'r elfen fyw o'r ymgyrch. Hoffai tîm HyfforddiGweithioByw ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i cyflwyno cais. Mae ansawdd y lluniau a dderbyniwyd wedi ein galluogi i adeiladu ar ein portffolio presennol o delweddau ar gyfer ein hymgyrch atyniadau.