TWL
NHS Wales are in Kerala 4th-6th May 2023

Rhaglen Recriwtio Ryngwladol Cymru Gyfan

Teithiodd gweithwyr proffesiynol GIG Cymru yn ddiweddar i Kerala yn India i fynychu Ffair Yrfaoedd NORKA Roots UK a gynhaliwyd rhwng 4 a 6 Mai 2023. Yma buont yn arddangos cyfleoedd gofal iechyd, a phopeth sydd gan Gymru i'w gynnig fel gwlad i hyfforddi, gweithio, a byw.

Straeon Bywyd Go Iawn

Darllenwch straeon ysbrydoledig y rhai sydd eisoes wedi adleoli i Gymru.

Darllen mwy o straeon

Rydym wedi llunio cyfres o straeon er mwyn i chi gael gwybod sut beth yw gweithio i GIG Cymru mewn gwirionedd, gan y bobl sydd eisoes yn gwneud


Darllen mwy
Rwy'n credu'n wirioneddol os oes unrhyw un yn cynllunio ar symud i’r DU, Cymru yw’r opsiwn gorau – a ydych yn mynd i ddod â'ch teulu drosodd gyda chi neu'n bwriadu dechrau teulu ar ôl hynny gan symud yma, Cymru yw'r lle gorau i wneud hynny.

- Ashly, Nyrs Staff

Oes gennych chi stori i'w rhannu?

 

Cysylltwch a ni i gael eich cynnwys fel stori bywyd go iawn

Lawrlwythwch
ein llyfryn

Cliciwch Yma

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at

nwssp.internationalrecruitment@wales.nhs.uk

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis