TWL

Reem El-Sharkawi

New Project 10

Cafodd Reem ei geni a'i magu yn Abertawe a chwblhaodd ei gradd fferylliaeth ym Mhrifysgol Reading. Wedi'r Brifysgol dychwelodd i Ysbyty Singleton yn Abertawe, ar gyfer 5 mlynedd gyntaf ei gyrfa, fel fferyllydd yn yr ysbyty. Yna, sicrhaodd Reem rôl fel un o fferyllwyr clwstwr Gofal Sylfaenol cyntaf Cymru, gan weithio i gefnogi rhwydwaith o wyth meddygfa leol. Yn ystod cyfnod Reem yn gweithio yn y clwstwr gofal sylfaenol, cwblhaodd ei chwrs rhagnodi annibynnol ym Mhrifysgol Caerdydd, cyfle a ariannwyd gan ei bwrdd iechyd. Yn 2021, penodwyd Reem yn gymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Cymru wedi'i leoli yn Llywodraeth Cymru.  

Mae hi'n esbonio:

"Mae'r cyfle i weithio a byw yn Abertawe a Chaerdydd, yn agos at deulu a ffrindiau, gyda chefnogaeth timau deinamig yn yr holl sectorau rwyf wedi gweithio ynddynt, yn cael fy amgylchynu gan olygfeydd arfordirol trawiadol, yn golygi fod y penderfyniad i fod yn fferyllydd yng Nghymru yn ddewis hawdd.   

"Rwyf wedi cael y pleser o weithio ochr yn ochr â fferyllwyr, technegwyr fferylliaeth, meddygon, nyrsys, cynorthwywyr gofal iechyd a llawer o rai eraill, sy'n tarddu o bob rhan o'r DU a thu hwnt. 

"Roedd gweithio mewn meddygfeydd a fferylliaeth ysbyty yn caniatáu i mi ehangu fy ngwybodaeth glinigol mewn gwirionedd wrth drin cleifion a darparu cyfleoedd i fod yn rhan o lawer o brosiectau gwella gwasanaethau.  

"Yn fy rôl ddiweddaraf fel Cymrawd Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, rwy'n tynnu ar fy holl brofiad i helpu i ddatblygu gwasanaethau rhagnodi annibynnol fferylliaeth gymunedol. Gyda'r newid eithafol mewn gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i gleifion mewn fferylliaeth gymunedol yng Nghymru, mae rôl y fferyllydd, a'r tîm fferylliaeth ehangach, yn newid yn ddramatig. Dwi wir yn credu bod dyfodol fferylliaeth yng Nghymru yn gyffrous iawn!   

"Ond dyw e ddim i gyd yn waith caled heb gael unrhyw hwyl. Rwy'n gefnogwr angerddol o dîm pêl-droed Dinas Abertawe ac wrth fy modd yn mynd i gemau cartref ar y penwythnos gyda fy nhad. Mae gallu gwylio pêl-droed byw ar fy stepen drws yn fonws go iawn. Yn wir, rwy'n aml yn taro mewn i gydweithwyr gofal iechyd eraill, nail ai wedi ymddeol neu yn dal i weithio, yn y gemau, sydd dim ond yn mynd i ddangos y rhwydweithiau cymdeithasol sydd gennym yma yng Nghymru. Mae yna hefyd sîn gymdeithasol fywiog gyda digon o fwyd, diod, a gwyliau cerddoriaeth gydol y flwyddyn. Yn ogystal â digon o lwybrau rhedeg a beicio i'w mwynhau, ar hyd y glannau môr hyfryd yr wyf yn ei fwynhau gyda fy nheulu.  

"Ydych chi'n chwilio am swydd werth chweil gyda chydweithwyr croesawgar, cefnogol ac i fyw mewn cymunedau cyfeillgar? Mae gan Gymru rhywbeth i bawb, pam na fyddech chi eisiau hyfforddi, gweithio a byw yma?"  

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis