TWL

Telerau defnyddio

Defnydd a ganiateir

Mae croeso i ymwelwyr ag HyfforddiGweithioByw (y wefan hon) gael caniatâd i gael mynediad at ddeunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) sy'n ddarostyngedig i'r telerau hyn. Drwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu cynnwys, ei lawrlwytho a'i ddefnyddio at ddibenion personol ac anfasnachol (e.e. ymchwil preifat, astudiaeth neu ddefnydd mewnol); rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ail-gyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan hon heb ganiatâd oddi ar y wefan / perchennog hawlfraint.

Mae delweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y safle hwn yn eiddo i ni a/neu drydydd partïon. Rhaid peidio defnyddio'r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod pob hawl eiddo deallusol sy'n ymwneud â'r wefan hon yn perthyn i Addysg a Gwella Iechyd Cymru a lle bo hynny'n berthnasol, partneriaid trydydd parti.

Diogelu'r firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar gyfer firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-feirws ar yr holl ddeunyddiau a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, tarfu neu ddifrod i'ch data neu system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, darperir cynnwys ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio yn eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled yn dilyn unrhyw weithred neu anwaith sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

Gwefannau Allanol

Nid yw Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd o ran y cynnwys nac am ganlyniadau dilyn unrhyw gyngor sydd wedi'i gynnwys ar safleoedd o'r fath.

Ni ddylid cymryd rhestru fel cymeradwyaeth o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nad oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig na newid cyfeiriad y wefan.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

Gwelliannau i'r Dyfodol

Bydd newidiadau dilynol i'r telerau hyn ar gael ar y wefan hon.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis