TWL

Rhyddid gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) i rym ar 1 Ionawr 2005, ac mae’n adlewyrchu symudiad polisi cenedlaethol mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o ddiwylliant o gyfrinachedd i ddiwylliant o fod yn agored ac yn atebol.
Mae deddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i chi, y cyhoedd, gael yr hawl mynediad cyffredinol i wybodaeth a gedwir gan unrhyw awdurdod cyhoeddus megis Addysg a Gwella Iechyd Cymru, yn amodol ar rai eithriadau cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth, yna gwnewch hynny naill ai:

E-bost: heiwenquiries@wales.nhs.uk

neu yn ysgrifenedig at:

Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Ty Dysgu
Cefn Coed
Nantgarw
CF15 7QQ

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis