TWL

Deintyddol

Un yrfa, llawer o lwybrau

Mae Cymru yn genedl amrywiol a gwerth chweil i weithio ynddi, gyda chyfleoedd ar gael mewn cymunedau gwledig a threfol. P'un a ydych yn gweithio ym maes gwasanaeth deintyddol cyffredinol, gwasanaeth deintyddol cymunedol, gwasanaeth deintyddol mewn ysbytai neu mewn gwasanaeth cartref, mae digon i gyffroi ynghylch beth bynnag yw eich cyfeiriad dewisol.

Aelod allweddol o'ch cymuned

Fel deintydd yng Nghymru, byddwch yn meithrin perthnasoedd hirbarhaol, gwerth chweil, yn broffesiynol ac yn y gymuned rydych yn ei gwasanaethu, lle cewch gyfle i gyfrannu'n gadarnhaol at iechyd a lles eich cleifion.

Eich cefnogi i barhau â'ch datblygiad proffesiynol

Yng Nghymru, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i'ch helpu i lunio eich gyrfa fel y dymunwch. Mae'r Ddeoniaeth Ddeintyddol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) sy'n cwmpasu pob maes deintyddiaeth, ac yn cynnwys efelychu deintyddol (ymarferol), diwrnodau astudio traddodiadol, cynadleddau ac ar-lein. Mae pob cwrs yn bodloni gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC) ar gyfer DPP gwiriadwy.

Cefnogir gan dîm medrus

Rydym yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant i'r tîm deintyddol cyfan, sy'n golygu y cewch eich cefnogi gan weithwyr gofal deintyddol proffesiynol medrus, fel deintydd yng Nghymru. Gyda chydweithwyr hyderus cymwys wrth eich ochr chi, byddwch yn gallu gwella'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu ac iechyd y geg pobl eich cymuned.

Angen mwy o wybodaeth neu os oes gennych gwestiwn penodol?

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiad, ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis