TWL

Swyddi yng Nghymru

Swyddi GIG yng Nghymru

Sicrhewch y cyfle i barhau â thraddodiadau'r GIG yng ngwlad ei eni, gan weithio gyda chyfleusterau modern gyda chefnogaeth, a chael dylanwad mawr ar ddyfodol gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Swyddi gan Broffesiwn

Gallwch weld pob swydd wag ar wefan Wales Health Jobs UK.

GIG Cymru

Mae GIG Cymru yn darparu gwasanaethau lleol drwy Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau. Mae pob un yn cael ei redeg fel sefydliad ar wahân. Gallwch chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth am bob un ar eu gwefannau isod.

Byrddau Iechyd GIG Cymru

Byrddau Iechyd Lleol sy’n gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau’r GIG yn eu hardaloedd priodol, gyda phob Bwrdd Iechyd yn cael ei redeg fel sefydliad ar wahân. Gallwch ddod o hyd i ragor am bob Bwrdd Iechyd unigol drwy'r dolenni canlynol:

Mae Ymddiriedolaethau GIG yn gofalu am wasanaethau Iechyd y Cyhoedd, Ambiwlans, Canser a Gwaed.

Mae yna hefyd nifer o sefydliadau awdurdod iechyd arbenigol sy'n cefnogi GIG Cymru.

Mae gan rai sefydliadau Cymru gyfan rolau mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru, yn hytrach nag mewn un ardal.

Sefydliadau Cymru Gyfan

Mae gan rolau mewn gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a phlant yng Nghymru wefan benodol Gofalwn.cymru.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Bwrdd Iwchyd Prifysgol Bae Abertawe Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis