TWL

Dr David Moore

DavidMoore v2

Fel meddyg teulu sefydledig, penderfynodd David Moore a'i wraig symud i Gymru i chwilio am y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yr oedd y ddau wedi breuddwydio amdano. Bellach wedi ei leoli mewn practis pentref yn Llanidloes, dywed David mai dyma'r penderfyniad gorau iddo ei wneud erioed.

Mae'n esbonio:

“Yn yr ysgol, fy mhwnc cryfaf oedd gwyddoniaeth, felly fe wnaeth fy athrawon fy annog i astudio ymhellach yn y maes hwn. Ar y pryd, roedd dod yn feddyg yn cael ei ystyried yn binacl, yn ddoeth o ran gyrfa. Roedd yn rywbeth roeddwn i eisiau ei wneud. 

“Es i i'r ysgol feddygol ym Manceinion a mwynheais ochr ymarferol fy hyfforddiant yn arbennig. Yn benodol, cefais lawer o foddhad o weld effeithiau'r gofal a weinyddais i gleifion yn yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys, ac fel meddyg teulu. 

“Roeddwn eisoes yn feddyg teulu cymwys pan benderfynodd fy ngwraig a minnau symud i Gymru. Ein prif gymhelliad dros ddewis Cymru oedd y cyfle i fyw bywyd gwledig clasurol. Mae cael cartref gwledig hyfryd, bod o gwmpas anifeiliaid a chael yr holl fanteision eraill o fyw yn y wlad yn apelio atom ni. 

“Roedd prisiau eiddo hefyd yn rhan fawr o'n penderfyniad i fyw yng Nghymru. Pan ychwanegwch hyn at y mannau gwyrdd hardd a'r ysbryd cymunedol anhygoel, mae Cymru wir yn ticio'r blychau i gyd. 

“Yn fy mywyd gwaith, rydw i wedi cael fy synnu gan faint o ymreolaeth rydw i'n ei gael yng Nghymru. Mae'r gefnogaeth rydw i wedi cael ei chynnig yma yn anhygoel. Er enghraifft, mae fy ymarfer yn elwa o allu dibynnu ar Feddyg Cyswllt sydd wedi bod yn gwbl amhrisiadwy i mi a'm cydweithwyr. Byw a gweithio yma yw'r peth gorau i mi ei wneud erioed.” 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis