TWL

Siaradwch â ni am ymuno â'n timau iechyd meddwl. 

Ydych chi'n gweithio ym maes iechyd meddwl ar hyn o bryd ac yn edrych i wneud gwahaniaeth go iawn? Mae gan GIG Cymru gyfleoedd ar gael ar draws ein gwasanaethau iechyd meddwl.

Dyfodol ein gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru. 

Yn GIG Cymru, mae'n gyfnod cyffrous i ymuno â'n gweithlu, wrth i ni lunio dyfodol ein gwasanaethau iechyd meddwl.  

Mae ein cenhadaeth yn syml, i ddod yn gyflogwr o ddewis. Drwy feithrin gyrfaoedd gwerth chweil a boddhaus i'n staff, gallwn sicrhau bod defnyddwyr ein gwasanaeth yn cael mynediad at y gofal gorau posibl, nawr ac yn y dyfodol.  

/assets/Uploads/Panoric-image.jpg

Gwasanaeth wedi'i lunio i chi, gennych chi. 

Cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol

Rydym yn cydnabod y rôl hanfodol mae ein gweithlu iechyd meddwl yn ei chwarae wrth gefnogi pobl ag ystod o anghenion, mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Dyna pam rydyn ni wedi datblygu ein cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol dan arweiniad anghenion y gweithlu.  

Dewis Cymru 

Yma yng Nghymru, rydym yn adnabyddus am ein croeso cynnes a'n teimlad diguro o gymuned. O arfordir i ddinas, mae gan Gymru fwy i'w gynnig nag y sylweddolwch efallai.  

Darganfyddwch pam mae cymaint yn dewis hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru. Edrychwch ar ein tudalen benodol i gael gwybod mwy am y byrddau iechyd yng Nghymru a'n swyddi gwag presennol.  

Straeon bywyd go iawn.

Cael eich ysbrydoli gan ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi dewis hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru. 

/assets/Uploads/Jon-Welsh-v3.png

Rwyf wedi derbyn meithrin ac anogaeth wrth weithio mewn nifer o lefydd gwahanol yng Nghymru; mae hyn wir wedi helpu datblygiad fy ngyrfa.

/assets/Uploads/Carolyn-Welsh-v3.png

Mae Cymru wedi bod yn andros o groesawgar, gyda phobl gyfeillgar a chymunedau agored

/assets/Uploads/James-Welsh-v3.png

Mae gweithio i’r GIG yng Nghymru wedi fy ngalluogi i gael mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi pellach

/assets/Uploads/Jaya-Welsh-1-v2.png

Mae’r cydbwysedd bywyd a gwaith yma yn ardderchog, a byddwch yn gweld eich bod yn agored i gyfleoedd gwych mewn seiciatreg glinigol

Cysylltwch a ni.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. P'un a oes cwestiwn yr hoffech ei ofyn i ni, neu os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am weithio yn GIG Cymru, llenwch eich manylion a bydd un o'n tîm yn cysylltu.  

Yng Nghymru, nid dim ond cynnig gyrfa rydyn ni’n ei gynnig, rydyn ni’n cynnig ffordd o fyw.


Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis